ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

Ο καρδιακός μυς μας χρειάζεται οξυγόνο για να επιβιώσει. Μια καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν η ροή αίματος που φέρνει οξυγόνο στον καρδιακό μυ είναι σοβαρά μειωμένη ή σταματήσει εντελώς. Αυτό συμβαίνει επειδή οι στεφανιαίες αρτηρίες, που προμηθεύουν τον καρδιακό μυ...