ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ

Καρδιακοί θάλαμοι και βαλβίδες
Η δουλειά της καρδιάς είναι να αντλεί αίμα πλούσιο σε οξυγόνο σε ολόκληρο το σώμα έτσι ώστε να μπορεί να ευδοκιμεί κάθε κύτταρο. Το αίμα ρέει πάντα στο σώμα με το ίδιο μοτίβο: επιστρέφει “χρησιμοποιημενο” (με χαμηλά επίπεδα οξυγόνου) από το σώμα, διέρχεται από τη δεξιά πλευρά της καρδιάς, έπειτα προς τους πνεύμονες για να εμπλουτιστεί σε οξυγόνο και στη συνέχεια διέρχεται από την αριστερή πλευρά της καρδιάς και ωθείται προς σώμα .

Η κανονική καρδιά έχει δύο ξεχωριστές πλευρές (δεξιά και αριστερή) και τέσσερις κοιλότητες. Οι άνω κοιλότητες – που ονομάζονται δεξιός και αριστερός κόλπος – συλλέγουν το αίμα που επιστρέφει στην καρδιά από το υπόλοιπο σώμα και από τους πνεύμονες αντίστοιχα. Οι κάτω κοιλότητες – που ονομάζονται κοιλίες – συλλέγουν αίμα από τους κόλπους και στη συνέχεια το αντλούν με δύναμη έξω από την καρδιά. Η δεξιά κοιλία αντλεί το αίμα προς τους πνεύμονες. Η αριστερή κοιλία αντλεί το αίμα στην αορτή και μέσω αυτής, με συνεχείς διακλαδώσεις, προς ολόκληρο το σώμα.

Οι βαλβίδες της καρδιάς είναι τέσσερεις, μια ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και την αριστερή κοιλία, μία ανάμεσα στο δεξιό κόλπο και τη δεξιά κοιλία, μια ανάμεσα στη δεξιά κοιλία και τους πνεύμονες και μία ανάμεσα στην αριστερή κοιλία και το δίκτυο των αρτηριών του σώματος.

Κάθε βαλβίδα της καρδιάς έχει δύο σημαντικές λειτουργίες:

  • Ανοίγει, ώστε το αίμα να μπορεί να αδειάσει από την κοιλότητα
  • Κλείνει, έτσι ώστε το αίμα να μην μπορεί να ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση

Όταν οι βαλβίδες και οι κοιλότητες της καρδιάς αποτυγχάνουν να μεταφέρουν το αίμα σωστά, εμφανίζονται διαταραχές, που μπορεί να ποικίλλουν σε σοβαρότητα, από ασήμαντες εώς απειλητικές για τη ζωή.

ΑΘΩΑ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΦΥΣΗΜΑΤΑ

Εάν ο γιατρός σας εντοπίσει ένα καρδιακό φύσημα, μπορεί να σημαίνει πρόβλημα σε κάποια βαλβίδα της καρδιάς και να χρειάζεται περαιτέρω έλεγχο. Παρόλο που μερικά καρδιακά φυσήματα υποδεικνύουν προβλήματα καρδιακής βαλβίδας, κάποια θεωρούνται «αθώα».

Τι είναι τα αθώα καρδιακά φυσήματα;
Τα αθώα καρδιακά φυσήματα είναι ακίνδυνοι ήχοι από το αίμα που κυκλοφορεί κανονικά μέσα από τις κοιλότητες και τις βαλβίδες της καρδιάς ή μέσω των αιμοφόρων αγγείων κοντά στην καρδιά. Είναι συνηθισμένα κατά τη βρεφική ηλικία και την παιδική ηλικία και συχνά εξαφανίζονται κατά την ενηλικίωση. Μερικές φορές είναι γνωστά ως «λειτουργικά» ή «φυσιολογικά» φυσήματα. Ορισμένα αθώα φυσήματα απαιτούν πρόσθετες εξετάσεις όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ή ηχοκαρδιογράφημα (υπερηχογράφημα) για να αποκλειστεί η πιθανότητα ενός προβλήματος. Ο γιατρός σας θα κρίνει αν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος.

Είναι φυσιολογικά τα αθώα καρδιακά φυσήματα;
Τα αθώα φυσήματα είναι συνηθισμένα στα παιδιά και είναι ακίνδυνα.
Δεν απαιτούν φαρμακευτική αγωγή, δεν δημιουργούν καρδιακά συμπτώματα και δεν σημαίνουν ότι υπάρχει καρδιακό πρόβλημα ή καρδιακή νόσος.

Τα περισσότερα αθώα φυσήματα εξαφανίζονται όταν ένα παιδί φτάσει στην ενηλικίωση. Όταν αλλάζει ο καρδιακός ρυθμός ενός παιδιού, όπως κατά τη διάρκεια του ενθουσιασμού ή του φόβου, τα αθώα φυσήματα μπορούν να γίνουν πιο δυνατά ή πιο ήπια. Αυτό εξακολουθεί να μην υποδεικνύει ότι το φύσημα είναι παθολογικό ή επικίνδυνο.

ΣΤΕΝΩΣΗ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Η στένωση είναι ο όρος για μια βαλβίδα που δεν ανοίγει σωστά. Τα φύλλα μιας βαλβίδας παχύνονται, σκληραίνουν ή συνενώνονται. Ως αποτέλεσμα, η βαλβίδα δεν μπορεί να ανοίξει πλήρως. Έτσι, η καρδιά πρέπει να εργαστεί σκληρότερα για να αντλήσει αίμα μέσω της βαλβίδας, και το σώμα μπορεί να υποφέρει από μειωμένη παροχή αίματος και άρα ξυγόνου.

Αιτίες της στένωσης της βαλβίδας. Όλοι οι τύποι βλάβης καρδιακής βαλβίδας είναι πιο συχνοί όσο αυξάνεται η ηλικία, αν και μερικοί μπορεί να προκληθούν από συγγενή καρδιακά ελαττώματα.

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

Η ανεπάρκεια είναι ο όρος για τις διαρροές των καρδιακών βαλβίδων. Μερικές φορές η κατάσταση είναι ήπια και μπορεί να μην απαιτεί θεραπεία, αλλά άλλες φορές η ανεπάρκεια βαλβίδας προκαλεί δυσχέρεια στην καρδιά, κάνει την καρδιά να δουλεύει πιο σκληρά και μπορεί να μην αντλεί την ίδια ποσότητα αίματος. Η ανεπάρκεια λαμβάνει χώρα όταν το αίμα επιστρέφει προς τα πίσω μέσω της βαλβίδας καθώς οι πτυχές κλείνουν ή όταν αυτές θα επρεπε να είναι εντελώς κλειστές.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Ο έλεγχος για πιθανά συμπτώματα της νόσου των βαλβίδων είναι σημαντικός και μπορεί να είναι σημαντικό κριτήριο για την έναρξη θεραπείας ή την απόφαση του ιδανικού χρόνου για τη χειρουργική επέμβαση βαλβίδας. Συχνά, τα συμπτώματα μπορεί να επιδεινωθούν σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας σημαντικό για τους ασθενείς να παρακολουθούν τις αλλαγές.

Ωστόσο, τα άτομα που πάσχουν από βαλβιδοπάθεια ενδέχεται να μην παρατηρήσουν ποτέ συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορούν να εξελιχθούν τόσο σταδιακά ώστε να μην γίνονται αντιληπτά.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μερικοί ασθενείς δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, αλλά εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα βαλβίδας που χρειάζεται θεραπεία. Για μερικούς ανθρώπους η ασθένεια εξελίσσεται πολύ αργά και η καρδιά μπορεί να προσαρμοστεί με τον χρόνο, έτσι ώστε τα συμπτώματα να είναι ελάχιστα αισθητά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συμπτώματα της βλάβης των βαλβίδων, όπως ο θωρακικός πόνος, η κόπωση, η ζάλη, η δύσπνοια ή η συγκοπή μπορεί να είναι σημάδια πολλών παθήσεων. Μερικοί άνθρωποι ξαφνικά εμφανίζουν πολύ έντονα συμπτώματα. Τα συμπτώματα της νόσου της βαλβίδας μπορούν επίσης να αναπτυχθούν πολύ γρήγορα εάν η κατάσταση είναι σοβαρή. Ωστόσο, ο κίνδυνος και οι συνέπειες ενδέχεται να είναι σημαντικοί, επομένως η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πιθανές αιτίες σταδιακής εμφάνισης συμπτωμάτων είναι σημαντικές για τους ασθενείς που ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο.

Ορισμένα συμπτώματα βαλβιδικής πάθησης μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πόνο στο στήθος ή αίσθημα παλμών (γρήγοροι ρυθμοί ή διακοπές)
  • Δύσπνοια, αίσθηση έλλειψης οξυγόνου, αδυναμία να διατηρήσετε το κανονικό επίπεδο δραστηριότητας
  • Σκοτοδίνες ή απώλεια συνείδησης
  • Πρησμένοι αστράγαλοι, πόδια ή κοιλιακή χώρα

Τα συμπτώματα δεν καθορίζουν απαραίτητα τη σοβαρότητα των προβλημάτων των βαλβίδων ενός ατόμου.

Ένα πρόβλημα βαλβίδας μπορεί να είναι σοβαρό χωρίς συμπτώματα. Ένα πρόβλημα βαλβίδας μπορεί επίσης να είναι ασήμαντο όσον αφορά τη διαρροή, αλλά προβληματικό λόγω των δυσάρεστων συμπτωμάτων. Είναι σημαντικό να ενημερώνετε τον καρδιολόγο σας για οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρείτε, αν πάσχετε από βαλβιδοπάθεια.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΩΝ

Ποιος κινδυνεύει από βαλβιδοπάθεια;
Αν και ο πληθυσμός των ανθρώπων που πάσχουν από βαλβιδοπάθεια καρδιάς είναι σημαντικά μικρότερος από τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν τις πιο συνήθεις αιτίες, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και η στεφανιαία νόσος, η βαλβιδικές παθήσεις έχουν γίνει ένα αυξανόμενο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων.

Η ασθένεια και η ηλικία της βαλβίδας
Η πάθηση καρδιακής βαλβίδας είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους. Σήμερα, χάρη στην υψηλή ποιότητα της ιατρικής περίθαλψης και την αυξημένη προσοχή στην πρόληψη, οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Ως αποτέλεσμα, η βλάβη της καρδιακής βαλβίδας έχει γίνει ένα πιο κοινό πρόβλημα. Καθώς γερνάμε, οι βαλβίδες της καρδιάς μας μπορούν να εμφανίσουν εναποθέσεις ασβεστίου που προκαλούν τη σκλήρυνσή τους.

Βαλβιδοπάθεια και συναφείς παθήσεις
Τα άτομα που είχαν ρευματικό πυρετό ή μια περίπτωση μολυσματικής ενδοκαρδίτιδας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για προβλήματα μιας καρδιακής βαλβίδας. Καρδιακά προβλήματα όπως η καρδιακή προσβολή, η καρδιακή ανεπάρκεια, η αρρυθμία ή η ύπαρξη βλάβης σε βαλβίδα από τη γέννηση (που ονομάζεται συγγενές καρδιακό ελάττωμα) μπορούν επίσης να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων βαλβίδων. Επιπρόσθετα, οι επιζώντες του καρκίνου της παιδικής ηλικίας που είχαν υποβληθεί σε μεσοθωρακική ακτινοθεραπεία (ακτινοβολία στο στήθος) για τον καρκίνο τους, έχουν αυξημένη πιθανότητα για βαλβιδοπάθεια αργότερα στη ζωή.

Βαλβιδοπάθειες και κίνδυνοι για την υγεία
Πολλοί άνθρωποι ζουν μακρά και υγιή ζωή χωρίς ποτέ να αντιληφθούν ότι έχουν ένα ήπιο πρόβλημα βαλβίδας. Ωστόσο, η ασθένεια των βαλβίδων μπορεί να αυξήσει σοβαρά τον κίνδυνο ενός ατόμου για αιφνίδιο θάνατο ή να προκαλέσει ταχεία ανάπτυξη προβλημάτων εντός και γύρω από την καρδιά, τα οποία μπορεί να αποβούν μοιραία χωρίς θεραπεία.

Οι ασθενείς που έχουν διαγνωσθεί με καρδιακό φύσημα, καρδιακό ελάττωμα, πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας ή ήπια μορφή νόσου βαλβίδων θα πρέπει να υποβάλονται σε τακτικούς ιατρικούς ελέγχους και θα πρέπει να γνωρίζουν πιθανά συμπτώματα. Εάν υπάρχει σοβαρή βαλβιδοπάθεια, ενδέχεται να χρειαστούν αντιβιοτικά πριν από τις οδοντιατρικές ή άλλες επεμβατικές διαδικασίες, για να προστατευθούν από την ενδοκαρδίτιδα. Θα πρέπει να συζητήσετε τον ατομικό σας κίνδυνο και τις συστάσεις με το γιατρό σας.

Οι ηλικιωμένοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν πολύ σταδιακά. Οι μειώσεις στην δύναμη ή την αντοχή δεν σχετίζονται αποκλειστικά με τα «κανονικά προβλήματα του γηράσκοντος». Όταν η καρδιά αδυνατεί να αντλεί αρκετό αίμα πλούσιο σε οξυγόνο στο σώμα, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα. Προβλήματα όπως κόπωση, δύσπνοια, πόνος στο στήθος ή δυσφορία και ζάλη μπορεί να υποδηλώνουν προβλήματα που σχετίζονται με την καρδιά.